• Organisaties, scholen & bedrijven •

1. Interactieve kennismaking met Verbindend Communiceren: workshop van 1, 2 of 3 uur

In deze introductie wordt op een eenvoudige en interactieve manier het model van Verbindende Communicatie voorgesteld zoals ontwikkeld door Marshall Rosenberg. Deelnemers worden aan het denken gezet over hun eigen communicatie ‘skills’ en stijl. Intentie is dat de deelnemers op een boeiende en speelse manier zicht krijgen op dit communicatiemodel en de mogelijkheden ervan.

2. Basisopleiding Verbindende Communicatie (VC)

Een vorming of training VC is uiterst interactief. Ze zet deelnemers op een boeiende manier aan het denken over eigen communicatiegewoonten. Er wordt continu gewerkt met eigen voorbeelden van de deelnemers uit werk of privésituaties.
Wat kan aan bod komen in een basisopleiding Verbindende Communicatie? Welke intentie heb ik als ik communiceer?
De drie posities in communicatie: zelf-empathie, eerlijk spreken en empathisch luisteren.
Aanleren van en oefenen met het proces van verbinden met jezelf om van daaruit een eerlijke boodschap te durven brengen.
Uitleg van de vier stappen van het model: waarneming, gevoel, behoefte en verzoek. Duidelijke en constructieve verzoeken leren doen.
Hoe leer ik op een verbindende manier ‘neen’ zeggen en hoe leer ik een ‘neen’ ontvangen?
Belang en impact van empathisch luisteren zowel in professionele context als privé.
Wat is empathisch luisteren en hoe doe ik het?
Hoe kan ik een boodschap, onder andere kritiek, leren horen op vier manieren?
Hoe kan ik leren verbindend reageren op een “moeilijke” boodschap die mij emotioneel raakt?
Win-win situaties leren creëren in plaats van compromissen sluiten leidt tot meer duurzame oplossingen. Wat is het resultaat van een opleiding Verbindend Communiceren? Een open en meer directe communicatie tussen medewerkers en betrokkenen op de werkvloer. Er ontstaan nieuwe luistervaardigheden waardoor mensen zich gehoord en begrepen voelen. Medewerkers zijn in staat om op een gezonde manier voor zichzelf op te komen. Hierdoor voorkomen ze stress en blijven ze in hun kracht staan, met direct voelbare resultaten in de kwaliteit van hun werk. Problemen zijn bespreekbaar, worden als kansen gezien en krijgen een duurzame oplossing. Collega’s maken afspraken waarbij ze rekening houden met elkaar en met de belangen van de organisatie. Dankzij Verbindende Communicatie ontstaan hoogwaardige intermenselijke verbindingen die leiden tot een aangename werksfeer, meer efficiëntie en betere resultaten. Aantal deelnemers Minimum 6, maximum 14 of overleg Tijdsinvestering Er zijn bij voorkeur twee dagen van 6 uur effectieve vorming nodig om het model van Verbindende Communicatie theoretisch toe te lichten en een begin te maken met oefenen.

3. Oefen- en verdiepingsdagen Verbindend Communiceren

De intentie van verdiepingsdagen is dat de deelnemers het model van VC effectief integreren door het te oefenen. Er ontstaat een evolutie naar een natuurlijke manier van spreken. Deelnemers oefenen op de vier stappen- waarneming, gevoel, behoefte en verzoek- en op de drie processen -zelfempathie, eerlijk uiten en empathisch luisteren. Ze werken daarbij met eigen voorbeelden.

4. Terugkomdagen of oefengroepen Verbindend Communiceren

Tijdens een opvolg- of oefenmoment - dat bij voorkeur minstens 3 uren duurt om integratie en diepgang te kunnen bereiken- kunnen deelnemers (succes)verhalen delen ter inspiratie en ondersteuning van elkaar. Onder begeleiding van de trainer zoeken de deelnemers samen naar manieren om met gemiste kansen om te gaan of met terugkerende issues. Deelnemers kunnen ook nog te voeren gesprekken voorbereiden op een verbindende manier. De intentie van zo’n opvolg- of oefenmomenten is dat de deelnemers na verloop van tijd zelf in staat zijn om elkaar onderling te helpen met Verbindende Communicatie.

5. Themaworkshops Verbindend Communiceren

- Feedback geven en ontvangen op een verbindende manier
- Assertief zijn op een verbindende manier
- Conflictstijlen en manieren van omgaan met conflict
- Zelfempathie als basis om goede zorg of goed werk te kunnen leveren
- Empathisch luisteren als sleutel voor betere contacten met collega’s of klanten

6. Teamdagen om conflicten in teams bespreekbaar te maken en te neutraliseren.

Er wordt een basiskader voorzien van relevante begrippen uit het model van Verbindend Communiceren. Daarnaast wordt ingezoomd op mogelijke manieren van kijken naar conflict en verschillende conflictstijlen. De trainer installeert veiligheid en vertrouwen in het team om onopgeloste zaken uit het verleden bespreekbaar te maken en faciliteert daarbij volgens de principes van Verbindende Communicatie. Het resultaat is dat teamleden met nieuwe ogen naar elkaar en situaties leren kijken waardoor constructieve samenwerking opnieuw mogelijk wordt. Tijdsinvestering Bij voorkeur 2 dagen van 6 uur effectief werken met het team.

• Open aanbod •
(voor particulieren en zelfstandigen)

1. Basis tweedaagse Verbindend Communiceren

Een vorming Verbindend Communiceren is uiterst interactief. Ze zet deelnemers op een boeiende manier aan het denken over eigen communicatiegewoonten. Er wordt continu gewerkt met eigen voorbeelden van de deelnemers uit werk of privésituaties. Wat komt aan bod in een basisopleiding Verbindende Communicatie? Welke intentie heb ik als ik communiceer?
De drie posities in communicatie: zelf-empathie, eerlijk spreken en empathisch luisteren.
Aanleren van en oefenen met het proces van verbinden met jezelf om van daaruit een eerlijke boodschap te durven brengen.
Uitleg van de vier stappen van het model: waarneming, gevoel, behoefte en verzoek
Duidelijke en constructieve verzoeken leren doen.
Hoe leer ik op een verbindende manier ‘neen’ zeggen en hoe leer ik een ‘neen’ ontvangen?
Belang en impact van empathisch luisteren zowel in professionele context als privé.
Wat is empathisch luisteren en hoe doe ik het?
Hoe kan ik een boodschap, onder andere kritiek, leren horen op vier manieren?
Hoe kan ik leren verbindend reageren op een “moeilijke” boodschap die mij emotioneel raakt?

Deze training gaat door te Nieuwe Bevelsesteenweg 86 in 2560 Kessel. Foto’s en info zie link Ademruimte.

Inloop vanaf 9.00 uur. Start om 9.30 tot 16.30 met uitloop tot 17 uur.
Info en inschrijven via vangoolhilde@gmail.com Prijs Prijs particulier: 264 € (incl. btw) per persoon voor 2 dagen.
Koffie, thee, water, versnaperingen, trainingsmateriaal inbegrepen. Lunch zelf meebrengen, niet residentieel.

Prijs zakelijk of deelname betaald door werkgever, school of organisatie: 370 € (excl. BTW) per persoon voor 2 dagen.
Koffie, thee, water, trainingsmateriaal inbegrepen. Lunch zelf meebrengen, niet residentieel.
Je inschrijving is definitief na ontvangst betaling.

Data: zie kalender

Kalender arrow-right

2. Oefen- en verdiepingstweedaagse Verbindend Communiceren

De intentie van verdiepingsdagen is dat de deelnemers het model van VC effectief integreren door het te oefenen. We frissen samen de basiskennis op en we gaan intensief oefenen op de vier stappen- waarneming, gevoel, behoefte en verzoek- en op de drie processen -zelfempathie, eerlijk uiten en empathisch luisteren. We werken met eigen voorbeelden. We zoomen o.a. in op gevoelens versus pseudo-gevoelens, op behoeften versus strategieën en op het formuleren van heldere en verbindende verzoeken. We leren een duidelijke ‘neen’ zeggen op een verzoek en we leren omgaan met een ‘neen’ horen op ons verzoek. We gebruiken de “dansvloeren” van Verbindende Communicatie om te oefenen met het zelfempathieproces en het eerlijk uiten. We oefenen met het raden naar gevoelens en behoeftes van de ander tijdens het empathisch luisteren. In samenspraak met de groep kunnen we ook andere thema’s aansnijden. In deze verdieping is naast diepgang ook plaats voor lichtheid en lichaamsoefeningen.
Open voor iedereen die een basistraining VC gevolgd heeft.

Deze training gaat door te Nieuwe Bevelsesteenweg 86 in 2560 Kessel.
Foto’s en info zie Ademruimte.

Inloop vanaf 9.00 uur. Start om 9.30 tot 16.30 met uitloop tot 17 uur.
Info en inschrijven via vangoolhilde@gmail.com Prijs Prijs particulier: 264 € (incl. btw) per persoon voor 2 dagen.
Koffie, thee, water, versnaperingen, trainingsmateriaal inbegrepen. Lunch zelf meebrengen, niet residentieel.

Prijs zakelijk of deelname betaald door werkgever, school of organisatie: 370 € (excl. BTW) per persoon voor 2 dagen.
Koffie, thee, water, trainingsmateriaal inbegrepen. Lunch zelf meebrengen, niet residentieel.
Je inschrijving is definitief na ontvangst betaling.

Data: zie kalender

3. Themadagen

Themadag 1: Mijn overlevingsstrategieën en de impact daarvan op mijn communicatie.
Als baby en kind ontwikkelen mensen overlevingsstrategieën om op een veilige manier volwassen te worden. Sommigen leren al vroeg ‘vluchten’ of ‘vermijden’, anderen ‘bevriezen’ of ‘vechten’ en nog anderen gaan ‘pleasen’ of doen wat de ander graag wil. Deze mechanismen zijn heel dienend als we jong zijn maar vaak hanteren we ze onbewust ook nog in ons volwassen leven, waar ze eerder belemmerend zijn dan zinvol. Ze kunnen onbewust een grote impact hebben op hoe we communiceren.
In deze studiedag leer je:
- herkennen welk mechanismes jij onbewust hanteert
- waarom je dat doet
- wat er in je lijf gebeurt op zo’n moment waardoor constructief communiceren niet meer werkt
- hoe je daar verandering kan in brengen.

Themadag 2: Woede, schuld en schaamte: wat vertellen ze mij?
Voel je je regelmatig woedend, schuldig of beschaamd en heb je geen idee hoe je kan omgaan met deze ‘lastige’ gevoelens?
In deze studiedag leer je:
- welke belangrijke informatie deze gevoelens je vertellen
- hoe je deze gevoelens kan ervaren in je lichaam op een veilige manier
- hoe je ermee kan omgaan
- hoe je er constructieve verandering in kan brengen

Deze studiedagen gaan door te Nieuwe Bevelsesteenweg 86 in 2560 Kessel in een prachtig rustig kader.

Inloop vanaf 9.00 uur. Start om 9.30 tot 16.30 met uitloop tot 17 uur.
Info en inschrijven via vangoolhilde@gmail.com Prijs per studiedag Prijs particulier: 130 € (incl. btw).
Koffie, thee, water, versnaperingen en trainingsmateriaal inbegrepen. Lunch zelf meebrengen.

Prijs zakelijk of deelname betaald door werkgever, school of organisatie: 182 € (excl. BTW).
Koffie, thee, water en trainingsmateriaal inbegrepen. Lunch zelf meebrengen, niet residentieel.

Wanneer: zie kalender

• Partners •

Een sessie vertrekt vanuit jullie eigen heel concrete (communicatie) moeilijkheden. Je krijgt elementen uit het model van VC toegelicht en die worden meteen toegepast op jullie eigen situatie en voorbeelden. Zo ontstaat inzicht in wat er misloopt in jullie relatie en wat jullie er zelf kunnen aan veranderen. Om voldoende ruimte te bieden aan elke partner en om diepgang te kunnen bereiken duurt een partnersessie 2 uur. Prijs Prijs particulier: 80 € (incl. btw) voor 2 personen samen per uur.
Koffie, thee, trainingsmateriaal inbegrepen.

Prijs zakelijk: 110 € (excl. BTW) voor 2 personen samen per uur.
Koffie, thee, trainingsmateriaal inbegrepen.

• Individueel •

Een sessie vertrekt vanuit jouw eigen heel concrete (communicatie)moeilijkheden. Je krijgt elementen uit het model van VC toegelicht en die worden meteen toegepast op jouw situatie en voorbeelden. Zo krijg je inzicht in wat er anders loopt in je leven dan je zou willen en wat je er zelf kan aan veranderen. Om voldoende diepgang te kunnen bereiken duurt een sessie 1,5 uur. Prijs Prijs particulier: 90 € (incl. btw).
Koffie, thee, trainingsmateriaal inbegrepen.

Prijs zakelijk: 127 € (excl. BTW).
Koffie, thee, trainingsmateriaal inbegrepen.

• Ademruimte •

Ademruimte & Natuurhuisje

Ademruimte is de naam van het eco-gastenhuis voor mensen die rust, ruimte, verstilling zoeken. Het gastenverblijf beschikt over een meditatieruimte en een interessante bibliotheek. De omringende natuur en de kunst in de tuin zijn een bron van inspiratie.

Individuen of partners kunnen bij hun verblijf één of meerdere sessies uit het aanbod boeken.

Gastenhuis Ademruimte kan ook gehuurd worden als vergaderplek, rustig gelegen, in een wijds en open landschap dat creatie en verbinding ondersteunt.

Natuurhuisje arrow-right