Helder en Verbindend Communiceren, Hilde Van Gool, hecht veel belang aan je privacy en de bescherming van je veiligheid. Hieronder vind je de richtlijnen die we hanteren om je persoonlijke gegevens veilig te stellen.

Verantwoordelijke voor de verwerking:
Helder en Verbindend Communiceren,
Nieuwe Bevelsesteenweg 86
2560 Kessel
Ondernemingsnummer BE 869.301.528
Hilde Van Gool - vangoolhilde@gmail.com - 0476 311 489

Helder en Verbindend Communiceren neemt je privacy ernstig en verzamelt niet actief gegevens van klanten of geïnteresseerden. Enkel de wettelijk bepaalde gegevens voor facturatie worden bewaard. We behandelen die gegevens uiterst zorgvuldig en delen ze op geen enkele manier met derden. Ze worden uitsluitend gebruikt voor facturatie, communicatie of voor het uitsturen van een eventuele toekomstige nieuwsbrief.

Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken we?
Volgende gegevens houden we mogelijk bij: Naam en adres , e-mailadres en (mobiel) telefoonnummer, beroep (functie), BTW nummer Doorgifte aan derden. Je gegevens worden aan niemand verkocht. We zullen ze alleen met anderen delen in de volgende gevallen: – voor het verlenen of uitvoeren van onze dienstsverlening – voor betaaldiensten, om verschillende betaalwijzen mogelijk te maken – voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting Bewaartermijnen. Je gegevens worden bijgehouden voor een periode die noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking. In uitzondering hierop zijn we verplicht om de gegevens inzake boekhouding 7 jaar bij te houden, zoals voor facturatie. Rechten van de betrokkene. Klanten hebben het recht op inzage tot en verbetering van hun gegevens. Het recht op het wissen en de beperking van hun gegevens, tot zover dit verenigbaar is met de doeleinden van de verwerking. Het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit. Contactgegevens.

Heb je nog vragen over je privacy, aarzel dan niet mij te contacteren via vangoolhilde@gmail.com of 0476 311 489