“Verbindend en geweldloos communiceren kan je leren.”

• wie ben ik? •

Ik groeide op tussen boeken. Mijn interesse voor taal en communicatie deed me op mijn 18 de kiezen voor een master taal- en letterkunde aan de KU Leuven. Om mijn kennis en ook de schoonheid van taal te kunnen delen met jonge mensen gaf ik nadien 5 jaar les in het secundair onderwijs. Mijn vermogen om met taal te spelen kwam er tot bloei.

Omdat ik ook het bedrijfsleven van binnenuit wou verkennen nam ik de familiezaak over, een verzekeringskantoor dat ik 23 jaar leidde als zelfstandig ondernemer. Juridische taal op een eenvoudige manier uitleggen werd kinderspel. Gewoon zijn was mijn handelsmerk. Ik werd vertrouwenspersoon voor vele klanten.

Zelfportret van Hilde

Vooral de mensen waren het die me al die jaren het meest boeiden. Ik was altijd al gefascineerd door zij die bewust nieuwe wegen zoeken om hun eigen weg te vinden. En het moment kwam dat ik zelf ook het oude durfde loslaten om een totaal nieuw landschap te verkennen. Ik verkocht mijn bedrijf en schoolde me om tot trainer en coach in Verbindende & Geweldloze Communicatie naar het gedachtengoed van Marshall Rosenberg.

Vandaag gebruik ik al mijn onderwijs-, business- en levenservaring (inclusief als moeder van 2 volwassen dochters) om mensen op verschillende manieren in verbinding te brengen met zichzelf en met de ander.

Dansen

Mijn jarenlange training in lichaamsbewustzijn - via Movement Medicine en 5 Ritme dans, mindfulness en meditatie- geeft me handvaten om mensen op een eenvoudige manier terug in contact te brengen met hun gevoel en hun lichaam. Mijn scholing in omgaan met trauma helpt me zowel bij het begeleiden van individuen als in het omgaan met onverwachte situaties in groepen. Mijn taaltalent zet ik in om mensen stap voor stap te leren verwoorden wat er in hen leeft en wat er voor hen echt toe doet.

Ik stel je graag gerust: verbindend communiceren kan je leren.