“Verbindend en geweldloos communiceren kan je leren.”

• wie ben ik? •

Ik groeide op tussen boeken. Mijn interesse voor taal en communicatie deed me op mijn 18 de kiezen voor een master taal- en letterkunde aan de KU Leuven. Om mijn kennis en ook de schoonheid van taal te kunnen delen met jonge mensen gaf ik nadien 5 jaar les in het secundair onderwijs. Mijn vermogen om met taal te spelen kwam er tot bloei.

Omdat ik ook het bedrijfsleven van binnenuit wou verkennen nam ik de familiezaak over, een verzekeringskantoor dat ik 23 jaar leidde als zelfstandig ondernemer. Juridische taal op een eenvoudige manier uitleggen werd kinderspel. Gewoon zijn was mijn handelsmerk. Ik werd vertrouwenspersoon voor vele klanten.

Zelfportret van Hilde

Vooral de mensen waren het die me al die jaren het meest boeiden. Ik was gefascineerd door zij die bewust nieuwe wegen zoeken om hun eigen weg te vinden. Op mijn vijftigste zette ik zelf de stap om een nieuw landschap te verkennen. In binnen- en buitenland schoolde ik me om tot trainer en coach in Verbindende & Geweldloze Communicatie naar het gedachtengoed van Marshall Rosenberg. Nu ben ik op weg naar certificering door The Center for Nonviolent Communication met de intentie om vanuit elke vezel te leven en te denken vanuit evenwaardigheid en dialoog.

Vandaag gebruik ik al mijn onderwijs-, business- en levenservaring (inclusief als moeder van 2 volwassen dochters) om mensen op verschillende manieren in verbinding te brengen met zichzelf en met de ander.

Dansen

Mijn jarenlange training in lichaamsbewustzijn - via Movement Medicine en 5 Ritme dans, mindfulness en meditatie- geeft me handvaten om mensen op een eenvoudige manier terug in contact te brengen met hun gevoel en hun lichaam. Mijn taaltalent zet ik in om mensen stap voor stap te leren verwoorden wat er in hen leeft en wat er voor hen echt toe doet.

Ik stel je graag gerust: verbindend en geweldloos communiceren kan je leren.