“De tijd die nodig is om elkaar echt te begrijpen is geen verloren tijd.”

— Lanzo del Vasto

Dialoog aangaan in groep om elkaar te begrijpen.

• Verbindende Communicatie •

is een universele methode om een dialoog aan te gaan waardoor mensen kunnen leren elkaar beter te begrijpen. Het is een manier van omgaan met elkaar waarbij je de intentie hebt om ongeacht de omstandigheden in verbinding te zijn en te blijven met jezelf en met je gesprekspartner. De methode is ontworpen om te onderzoeken wat er feitelijk gebeurd is en hoe je je daarbij voelt. Van hieruit verwoord je welke noden er wel of niet vervuld zijn in deze situatie en wat je graag zou willen zien gebeuren. Via empathisch luisteren kom je erachter wat voor de ander belangrijk is en wat er leeft achter zijn of haar woorden. Via dialoog ga je vervolgens op elkaar afstemmen om tot oplossingen te komen waar beiden kunnen achter staan.

Deze werkwijze is gebaseerd op Geweldloze Communicatie van Marshall Rosenberg.

Buiten in de tuin tot rust komen.

• voor wie •

Iedereen, jong en oud, die terugkerende moeilijkheden ondervindt in de relatie met zichzelf en met belangrijke anderen in zijn leven krijgt door deze benadering een nieuw perspectief aangereikt én heel concrete handvaten. Je leert je situatie begrijpen vanuit het wel of niet aanwezig zijn van verbinding.

Communicatieproblemen, zowel in de privésfeer (ouders, kinderen, partners) als op het werk (directies, teams, collega’s) komen in aanmerking voor deze werkwijze.